KVKK AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: MEHMET TEKE TEKSTİL GIDA SPOR EĞİTİM TURİZM TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kayalar Mahallesi, Menderes Bulvarı No:185/18 Aquamall AVM İç Kapı No:32  Merkezefendi/DENİZLİ

Telefon Numarası: 0 850 840 36 46

Vergi Dairesi: Gökpınar

Vergi Numarası: 614 138 9533

Sicil No: 42468

E-mail: [email protected]

Web: tekemspor.com

Şirketimiz MEHMET TEKE TEKSTİL GIDA SPOR EĞİTİM TURİZM TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olup, Kanunun 10. maddesi gereği aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlemesi ile ilgili bilgileri sunuyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE AKTARILMA AMACI

Şirket ile müşteri olarak ilişki kurduğunuzda, talep ettiğiniz ürünlerin tarafınıza teslimi, fatura ve irsaliye vb. belgelerin tanzim edilmesi, karşılıklı para transferleri, müşteri memnuniyetinin sağlanması, şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi, sözleşmelerinin imzalanması, banka süreçlerinin yürütülmesi, ticari güvenliğin sağlanması, tüketici hakları ile ilgili süreçlerin yürütülmesi, pazarlama süreçlerinin planlanması gibi amaçlar ile kimlik, iletişim, finans ve hukuki işlem bilgilerini içeren kişisel verileriniz şirketçe fiziksel ve elektronik ortamda alınmakta ve işlenmektedir. Bu verileriniz, tedarikçilerimiz, bayilerimiz, MEHMET TEKE TEKSTİL GIDA SPOR EĞİTİM TURİZM TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve resmi kurumlarla  iş ve işlemlerin yürütülmesi için paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 5/2’de yer alan aşağıdaki hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.  

KANUNUN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanunun 11. maddesi gereği şirketimize yasal yollardan başvurarak (iletişim formu) kişisel verileriniz hakkında bilgi almak hakkınız mevcuttur. Kişisel verilerinizin işlenmesine rıza vermek istemiyorsanız, “Üye Olmadan Devam Et” seçeneği ile sitemize üye olmadan alışveriş yapabilirsiniz. Yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğinizi, Üye olarak veya e-bültene kayıt olarak kabul etmiş olacaksınız.

Çerez Kullanımı

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.